PAKET UTIFRÅN DITT NULÄGE

JAG HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT I DEN DIGITALA SKOGENOavsett nuläge och storlek på din verksamhet

DU ÄR NYSTARTAD OCH VILL GÖRA RÄTT


DU KÄNNER INTE TILL

REGELVERKEN OCH VET INTE VAD DU SKA GÖRA

DU KÄNNER TILL REGELVERKEN MEN HAR INTE NÅTT ÄNDA FRAM


DU HAR EN DEL PÅ PLATS MEN ÄR INTE SÄKER PÅ ATT DET RÄCKER

Du kanske undrar om din integritetspolicy är rätt eller dina kunder kanske kräver att du jobbar enligt ett ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001?


Du är medveten men vill lära mer eller har kanske krav från andra intressenter.Du vet inte så mycket om regelverket. Du är kanske ett enmansföretag, ett uppstartsbolag eller en mindre verksamhet?


Dig kan jag erbjuda ett fast paketpris som inkluderar det mest nödvändiga för att kunna uppfylla kraven. Vi gör det obegripliga begripligt helt enkelt.
DU BEHÖVER HJÄLP MED LITE KNIVIGARE FRÅGOR


DU BEHÖVER GÖRA ÄNDRINGAR PÅ GRUND AV NYA OMSTÄNDIGHETER

Du kanske behöver hjälp med att genomföra en konsekvensanalys avseende dataskydd eller få till standardavtalsklausuler för att kunna överföra personuppgifter till land utanför EU/EES?


Eller så undrar du om ni som offentlig verksamhet får ha en Facebooksida.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med, oavsett nuvarande nivå:

Handlingsplan


Integritetspolicy

Rådgivning


Workshop - uppstart

Utredning


GAP-analys

Dataskyddsombud


Utbildning

Löpande fakturering

Timbank där du får ett visst antal timmar. I gengäld ger jag dig rabatt på timpriset

Fakturering efter avslutat uppdrag

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:

JAG ÄR CERTIFIERAT DATASKYDDSOMBUD MED LÅNG JURIDISK ERFARENHET