DATASKYDDSOMBUD

Som certifierat dataskyddsombud kan jag, bland annat, hjälpa dig med att


 • övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser


 • vara ett kunskapsstöd och ge råd i dataskyddsfrågor


 • utbilda personal


 • bistå vid konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter


  • vara kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten


  • rapportera till ledningsgrupp och styrelse

  VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:


  Löpande fakturering


  Fast månadspris med fast timbank

  EXTERNT DATASKYDDSOMBUD

  JAG ÄR CERTIFIERAT DATASKYDDSOMBUD MED LÅNG JURIDISK ERFARENHET

  unsplash