OM MIG

Vid sidan av juridiken är jag även en passionerad ungskogsröjare

IT-JURISTEN ANNA KAMF

 

Som IT- och dataskyddsjurist inspireras jag av att hjälpa organisationer att följa regelverk och få syn på och förstå sina digitala risker och därigenom höja sitt säkerhetsmedvetande.

Jag är utbildad jurist och certifierat dataskyddsombud. Jag har även genomgått en rad olika utbildningar inom dataskydd och informations- och cybersäkerhet. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med IT-juridiska frågor och har varit verksam i både privat och offentlig sektor, bland annat som verksjurist, länsjurist, sektionschef, dataskyddsombud och informationssäkerhetschef (CISO).

Idag driver jag eget och stöttar företag och organisationer som vill bli bättre på att skydda sin information och skapa förtroende och mervärde för sina kunder och sitt varumärke. Det gör jag bland annat genom rådgivning, projektledning, avtalshantering eller som dataskyddsombud och informationssäkerhetschef.


Min specialistkompetens är juridiska frågeställningar som uppstår i digitala processer. Jag hjälper till vid frågor om bland annat informationssäkerhet, dataskydd & integritet, kamerabevakning, NIS, säkerhetsskyddslagen, avtal, upphandling, upphovsrätt och offentlighet & sekretess.


Jag drivs av att hålla fast i en målbild och se ett projekt eller ett uppdrag utvecklas och ge resultat. Och jag vet hur fantastiskt det känns att nå satta mål. Det ger självförtroende och ny energi. Kunskapsöverföring är också viktigt för mig; jag har som mål att lära mina kunder att sköta sin informationssäkerhet på egen hand.


Jag tycker genuint om att arbeta med andra människor och jag gillar att sprida glädje och energi omkring mig. Jag vet var jag har mig själv och accepterar att vissa händelser kan man inte påverka eller göra något åt. Då försöker jag att dra positiva slutsatser och ändra mitt sätt att se på händelsen.


JAG ÄR CERTIFIERAT DATASKYDDSOMBUD MED LÅNG JURIDISK ERFARENHET