INTEGRITETSINFORMATION

IT-juristen i Sundsvall AB är ett konsultbolag som erbjuder juridiskt stöd i dataskyddsfrågor, uppdrag som externt dataskyddsombud och vägledning i att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. I denna information lämnas upplysning om hur personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsreglerna. För frågor kring informationen är du välkommen att kontakta info@it-juristen.se.


Personuppgiftsansvarig


Ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter som förekommer i kontakter med kunder och andra intressenter är IT-juristen i Sundsvall AB (nedan ”IT-juristen”), org nr 559283-9160.


Hur vi behandlar personuppgifter


IT-juristen i Sundsvall AB behandlar personuppgifter för följande ändamål:


Kundkontakter potentiella och befintliga kunder


I syftet att utveckla och bibehålla affärsrelationen med nya och befintliga kunder behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar.


Behandlingen är nödvändig för att tillgodose IT-juristens behov av att kunna utveckla och bibehålla affärsrelationer med nya och befintliga kunder. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och IT-juristens berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.


Personuppgifterna lagras så länge affärsrelationen varar men personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att du inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att dina uppgifter raderas.


Arrangera event, seminarier och utbildningar


I syfte att kunna planera och genomföra event, seminarier och utbildningar behandlas för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, faktureringsuppgifter, uppgifter om kostpreferenser (i samband med seminarier, event, utbildningar etcetera), teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar. I de fall vi fotograferar och/eller filmar vid våra evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder och inspelat material.


Behandlingen är nödvändig för att kunna ta emot anmälan, planera och genomföra event, seminarier och utbildningar. Vi behandlar uppgifterna med stöd av en intresseavvägning och IT-juristens berättigade intresse av att tillhandahålla evenemang och seminarium för att informera om och marknadsföra vår verksamhet.


Fotografier och filmer behandlar vi för att informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta produkter och i sociala medier. Vi behandlar uppgifterna med stöd av en intresseavvägning och IT-juristens berättigade intresse av att marknadsföra sin verksamhet. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.


Personuppgifterna lagras från det att du anmäler dig och till eventet, seminariet eller utbildningen har genomförts. Personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att du inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att dina uppgifter raderas. Filmer och/eller fotografier kan komma att behandlas under en period om tre (3) år efter evenemanget eller seminariet.


Kunduppdrag


I syfte att utföra uppdrag åt företag, myndigheter eller ideella föreningar och hantera överenskommet kunduppdrag behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar.


Behandlingen är nödvändig för att tillgodose IT-juristens behov av att kunna genomföra avtalat uppdrag, hantera kundförhållandet och förbättra kunderbjudandet. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal.


Personuppgifterna lagras så länge affärsrelationen varar men personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att du inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att dina uppgifter raderas. Vissa personuppgifter lagras längre om de behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.


Hantering av bokföring och skatter


I syfte att hantera ekonomiska transaktioner i bokföring och redovisning exempelvis administrera fakturor, betalningar och redovisa skatter behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer och faktureringsuppgifter.


Behandlingen är nödvändig för att fullgöra krav enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av rättslig förpliktelse.


Personuppgifterna lagras uppgifterna i 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som bokföringsskyldighet föreligger i övrigt.


Utlämnande


Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata IT-juristens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


Dina rättigheter


Om du vill veta om dina personuppgifter behandlas och var och hur har du rätt att få ett så kallat registerutdrag. Det innehåller bland annat en beskrivning av ändamål och laglig grund med behandlingarna och vilka kategorier av personuppgifter det rör sig om.


Om du tycker att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt eller att de behöver kompletteras har du rätt att begära att de rättas.


Om du inte vill att dina personuppgifter ska fortsätta att behandlas har du rätt att begära att de raderas om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen, de lagregler vi är skyldiga att följa och de avtal som vi eller vår kund ingått med dig.


Om du gett ett samtycke till behandling har du alltid rätt att återkalla samtycket. Då kommer vi radera personuppgifterna som omfattas av samtycket.


Om du vill invända mot behandling beträffande marknadsföring eller om du har personliga skäl till att inte vilja få uppgifterna behandlade undersöks om de kan raderas.


Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hoppas att du hör av dig till oss först, så att vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se


Kontaktuppgifter


Om du har frågor eller vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Om du önskar utöva dina rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss på info@it-juristen.se.


Cookies


När du besöker it-juristen.se används endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.