IT-juristen i Sundsvall
GDPR-specialist och dataskyddsombud
Porträtt


Anna Kamf
IT- och dataskyddsjurist

Ju mer information vi hanterar desto viktigare är det att se till att informationen hanteras på ett rättssäkert sätt. Information ska exempelvis inte kunna läcka ut till en obehörig part. Varken internt eller externt.

I praktiken handlar mitt arbete om att utreda hur informationsflödena ser ut, kartlägga risker och visa på de åtgärder som behöver göras för att täppa till säkerhetsrisker. Resultatet leder till en tryggare hantering av informationen och till mervärde i organisationen genom att eventuella skador såsom förlust av information, böter eller skadat förtroende begränsas. 

Mer om mig


 Har du koll på dina risker och dina avtal?

Ett inledande samtal med mig är alltid gratis

 Du kan sedan välja att boka en rådgivningstimme till ett fast timpris eller så kommer vi
överens om ett pris beroende på typ av uppdrag.  

 

 

Dataskyddsombud


GDPR-program


Avtalshantering


 Kompetensområden

Som dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist och jurist är det frågor om dataskydd, informationssäkerhet och IT-säkerhet som engagerar mig extra mycket.  

Under mina år som yrkesverksam jurist har jag haft många olika roller, bland annat som verksjurist, länsjurist, sektionschef, projektledare, styrelsesekreterare och dataskyddsombud. 

I de rollerna har jag också arbetat inom olika rättsområden med bland annat digitaliseringsprojekt, arkivprojekt, verksamhetsutveckling, upphandling, implementering av dataskyddsregler med mera. 

Idag hjälper jag organisationer som vill bli bättre på att skydda sin information och skapa förtroende och mervärde för sina kunder och sitt varumärke. Det gör jag genom rådgivning, projektledning, riskanalyser eller som dataskyddsombud.  

Mest efterfrågade rättsområden

- Dataskydd (GDPR) 

- EU:s Cybersecurity Act

- Informationssäkerhet

- Kamerabevakning 

- NIS-direktivet

- Säkerhetsskyddslagen 

- Affärsavtal

- Offentlighets- och sekretess

- Upphandling