Anna Kamf
IT-jurist inom informationssäkerhet & dataskydd

Ju mer information vi hanterar desto viktigare är det att se till att informationen hanteras på ett rättssäkert sätt. Information ska exempelvis inte kunna läcka ut till en obehörig part. Varken internt eller externt.

I praktiken handlar mitt arbete om att utreda hur informationsflödena ser ut, kartlägga risker och visa på de åtgärder som behöver göras för att täppa till säkerhetsrisker. Resultatet leder till en tryggare hantering av informationen och till mervärde i organisationen genom att eventuella skador såsom förlust av information, böter eller skadat förtroende begränsas.

Kompetensområden IT-Juridik

Som dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist och jurist arbetar jag med alla frågeställningar inom informationssäkerhet och dataskydd (GDPR).

Under mina år som anställd jurist har jag haft många olika roller, bland annat som verksjurist, länsjurist, sektionschef, projektledare och styrelsesekreterare.

I de rollerna har jag också arbetat inom olika rättsområden med bland annat digitaliseringsprojekt, arkivprojekt, verksamhetsutveckling, upphandling, implementering av GDPR med mera.

Idag hjälper jag företag och organisationer som vill bli bättre på att skydda sin information och skapa förtroende och mervärde för sina kunder och sitt varumärke. Det gör jag bland annat genom rådgivning, projektledning, avtalshantering eller som dataskyddsombud.

Mest efterfrågade rättsområden

Har du koll på dina risker och dina avtal?

Du kan välja att boka en rådgivningstimme till ett fast timpris eller så kommer vi överens om ett pris beroende på typ av uppdrag.