GDPR-RÅDGIVNING

GDPR-RÅDGIVNING, INTEGRITETSPOLICY & COOKIEPOLICY

Om du bara behöver rådgivning då och då hjälper jag dig att lösa ditt problem eller din fråga inom dataskyddsområdet. Jag hjälper alla verksamheter oavsett om det är en myndighet, ett uppstartsbolag eller ett större företag.

Som GDPR-rådgivare kan jag, bland annat, hjälpa dig med:

  • nulägesanalys och råd om vilka åtgärder som ska genomföras


  • framtagning av styrdokument exempelvis integritetspolicy och cookiepolicy


  • ge förslag på rutiner för incidenthantering och enskildas rättigheter


  • stöd i genomförandet av konsekvensbedömningar, utreda ändamål, laglig grund, gallringsfrister och nuläget av informationssäkerhet


  • fortbildning så att ni själva kan sköta och/eller få ökad förståelse för  GDPR.

Som jurist, projektledare eller bollplank ser jag till att organisationen kan leva upp till kraven i GDPR genom att identifiera sårbarheter och införa de skydd, åtgärder och rutiner som behövs.

Löpande fakturering

Timbank där du får ett visst antal timmar. I gengäld ger jag dig rabatt på timpriset

Fakturering efter avslutat uppdrag

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:

JAG ÄR CERTIFIERAT DATASKYDDSOMBUD MED LÅNG JURIDISK ERFARENHET 

unsplash