GDPR-rådgivning
Integritetspolicy & cookiepolicy

Om du bara behöver rådgivning då och då hjälper jag dig att lösa ditt problem eller din fråga inom dataskyddsområdet. Jag hjälper alla verksamheter oavsett om det är en myndighet, en start-up eller ett större företag. Det kan vara ett kortare eller längre uppdrag där jag fakturerar på löpande räkning efter förbrukad tid. Eller om du föredrar att arbeta inom en fast budget kan du köpa en timbank. Då får du ett visst antal timmar för rådgivning och du betalar i förväg. I gengäld ger jag dig då rabatt på timpriset.

Anlita en GDPR-specialist. Exempel på uppdrag:

  • nulägesanalys och råd om vilka åtgärder som ska genomföras
  • framtagning av styrdokument exempelvis integritetspolicy och cookiepolicy
  • förslag på rutiner för incidenthantering och enskildas rättigheter
  • stöd i genomförandet av konsekvensbedömningar
  • utbildning
  • m.m.