DATASKYDDSOMBUD SOM TJÄNST

DATASKYDDSOMBUD

Som certifierad och externt dataskyddsombud och jurist hjälper jag alla verksamheter att identifiera sårbarheter och införa de skydd, åtgärder och rutiner som behövs för att höja informationssäkerheten och följa GDPR.

I UPPDRAGET SOM EXTERNT DATASKYDDSOMBUD KAN JAG BLAND ANNAT HJÄLPA ER MED ATT:

 • övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser.
  vara ett kunskapsstöd och ge råd och stöd i dataskyddsfrågor.
  utbilda personal.
 • bistå vid konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter.
 • ta emot och besvara frågor från de registrerade.
 • vara kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten.
  rapportera till ledningsgrupp och styrelse.
 • omvärldsbevaka och föreslå åtgärder.

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST:

 

 

 

 

JAG ÄR Certifierad Dataskyddsombud med lång juridisk erfarenhet

Kontakta mig idag så hjälper jag dig att hitta rätt stöd för dig och din verksamhet