Externt Dataskyddsombud – GDPR

Som externt dataskyddsombud och jurist hjälper jag företag och andra kunder att identifiera sårbarheter och införa de skydd, åtgärder och rutiner som behövs för att höja informationssäkerheten och följa GDPR.

Jag är certifierad som dataskyddsombud vilket innebär att jag utför ett systematiskt dataskyddsarbete i enlighet med beprövade metoder.

I uppdraget som externt dataskyddsombud ingår bland annat att:

  • övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser
  • vara ett kunskapsstöd och ge råd och stöd i dataskyddsfrågor
  • utbilda personal
  • bistå vid konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter
  • ta emot och besvara frågor från de registrerade
  • vara kontaktperson mot Integritetsskyddsmyndigheten
  • rapportera till ledningsgrupp och styrelse
  • omvärldsbevaka och föreslå åtgärder