Affärsavtal

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Ett muntligt avtal kan gälla lika mycket som ett skriftligt avtal. Dock är det säkrare med ett skriftligt avtal eftersom det är enklare att bevisa vad man har kommit överens om. Jag hjälper också till med att tolka formuleringar i avtal eller att säkerställa att ett avtal är juridiskt hållbart.

Jag hjälper till att ta fram de flesta affärsavtal såsom:

  • aktieägaravtal
  • samarbetsavtal
  • sekretessavtal
  • kundavtal
  • personuppgiftsbiträdesavtal
  • allmänna villkor
  • m.m.