Paket utifrån ditt nuläge

JAG HJÄLPER DIG ATT HITTA
RÄTT I DEN DIGITALA
SKOGEN

OAVSETT NULÄGE OCH STORLEK PÅ DIN
VERKSAMHET

DU ÄR NYSTARTAD OCH VILL GÖRA RÄTT

DU KÄNNER INTE TILL REGELVERKEN OCH VET INTE VAD DU SKA GÖRA

Du vet inte så mycket om regelverket. Du är kanske ett enmansföretag, ett startup
eller en mindre verksamhet.

Dig kan jag erbjuda ett fast paketpris som inkluderar det mest nödvändiga för att
kunna uppfylla kraven. Vi gör det obegripliga begripligt helt enkelt och du får ett pris
och en tidsuppskattning som du kan känna dig bekväm med.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:

 • Workshop uppstart
 • GAP-analys
 • Handlingsplan
 • Integritetspolicy
 • Rådgivnin

DU KÄNNER TILL REGELVERKEN MEN HAR INTE NÅTT ÄNDA FRAM

DU HAR EN DEL PÅ PLATS MEN ÄR INTE SÄKER PÅ ATT DET RÄCKER

Du kanske undrar om din integritetspolicy är rätt eller dina kunder kanske kräver du
jobbar enligt ett ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001? Du är
medveten men vill lära mer eller har kanske krav från andra intressenter.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:

 • Workshop uppstart
 • GAP-analys
 • Handlingsplan
 • Rådgivning
 • Utredning
 • Dataskyddsombud

DU BEHÖVER HJÄLP MED LITE KNIVIGARE FRÅGOR

DU BEHÖVER GÖRA ÄNDRINGAR PÅ GRUND AV NYA OMSTÄNDIGHETER

Du kanske behöver hjälp med att genomföra en konsekvensanalys avseende dataskydd
eller få till standardavtalsklausuler för att kunna överföra personuppgifter till land
utanför EU/EES. Eller så undrar ni om ni som offentlig verksamhet får ha en
Facebooksida.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning
 • Utredning
 • Dataskyddsombud

VÄLJ DEN BETALNING SOM PASSAR DIG BÄST