anna vid skylt

OM MIG
IT-Jurist inom IT-rätt

Som IT- och dataskyddsjurist inspireras jag av att hjälpa organisationer att följa regelverk och få syn på och förstå sina digitala risker och därigenom höja sitt informationssäkerhetsmedvetande.
Min specialistkompetens är juridiska frågeställningar som uppstår i digitala processer. Jag hjälper till vid frågor om bland annat informationssäkerhet, dataskydd & integritet, kamerabevakning, avtal, upphandling, upphovsrätt och offentlighet & sekretess.

Jag drivs av att hålla fast i en målbild och se ett projekt eller ett uppdrag utvecklas och ge resultat. Och jag vet hur fantastiskt det känns att nå satta mål. Det ger självförtroende och ny energi.

Jag tycker genuint om att arbeta med andra människor och jag gillar att sprida glädje och energi omkring mig. Jag vet var jag har mig själv och accepterar att vissa händelser kan man inte påverka eller göra något åt. Då försöker jag att dra positiva slutsatser och ändra mitt sätt att se på händelsen.

Vid sidan av juridiken är jag även en passionerad ungskogsröjare.