INFORMATIONSSÄKERHET OCH GDPR - PAKETERING UTIFRÅN DITT NULÄGE

Läs mer här om de olika erbjudandena inom Informationssäkerhet och GDPR. Jag anpassar och paketerar mina tjänster utifrån ditt företags behov och nuläge.

Jag är nystartad och vill göra rätt

Du vet inte så mycket om regelverket. Du är kanske ett enmansföretag, ett startup eller en mindre verksamhet.

Dig kan jag erbjuda ett fast paketpris som inkluderar det mest nödvändiga för att kunna uppfylla kraven. Vi gör det obegripliga begripligt helt enkelt och du får ett pris och en tidsuppskattning som du kan känna dig bekväm med.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:
- Workshop uppstart
- GAP-analys
- Handlingsplan
- Integritetspolicy
- Rådgivning

Jag känner till regelverket men har inte nått hela vägen fram

Du kanske undrar om din integritetspolicy är rätt eller dina kunder kanske kräver du jobbar enligt ett ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001? Du är medveten men vill lära mer eller har kanske krav från andra intressenter.

Det kan vara ett kortare eller längre uppdrag där jag fakturerar på löpande räkning efter förbrukad tid. Eller om du föredrar att arbeta inom en fast budget kan du köpa en timbank. Då får du ett visst antal timmar för rådgivning och du betalar i förväg. I gengäld ger jag dig då rabatt på timpriset.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:
- Workshop uppstart
- GAP-analys
- Handlingsplan
- Rådgivning
- Utredning
- Dataskyddsombud

Mitt företag eller min kommun har aktivt arbetat med frågorna men behöver anpassning till det som hänt de senaste åren eller utredning i viss frågeställning

Du kanske undrar om ni som offentlig verksamhet får ha en Facebooksida?
Eller behöver hjälp med att genomföra en konsekvensanalys avseende dataskydd eller få till standardavtalsklausuler för att kunna överföra personuppgifter till land utanför EU/EES.
Det kan vara ett kortare eller längre uppdrag där jag fakturerar på löpande räkning efter förbrukad tid. Eller om du föredrar att arbeta inom en fast budget kan du köpa en timbank. Då får du ett visst antal timmar för rådgivning och du betalar i förväg. I gengäld ger jag dig då rabatt på timpriset.

Exempel på vad jag kan hjälpa dig med:
- Rådgivning
- Utredning
- Dataskyddsombud